Magamról

Nagy Patríciának hívnak. 1978-ban születtem Egerben.

2001-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem olasz szakos tanári diplomát.

Szakdolgozatom megírásához (Várépítészet és hadmérnökség a Reneszánszban) az olaszországi udinei egyetemen (Università degli Studi di Udine) végeztem féléves kutatómunkát Erasmus pályázat útján.

2005-ben Barcelonában sikeresen letettem a D.E.L.E. superior (spanyol egynyelvű felsőfokú) nyelvvizsgát.

Több évig tanítottam magániskolákban olaszt és spanyolt. Munkámban mindig is a kihívást láttam, folyamatosan törekedtem a magas szintű nyelvtudás megtartására. Ehhez hozzásegített az anyanyelvi közegben eltöltött hosszabb idő. 

Szépirodalmi művek fordításával is foglalkozom. 2006-ban jelent meg Guido Tanca Storie della Baranya -Történetek Baranyából című kétnyelvű elbeszéléseket tartalmazó könyve, melyet én fordítottam le olaszról magyarra.


2013-ban adtam ki magánkiadásban az Egri csillagok olasz nyelvű fordítását Stelle di Eger címmel. 

A könyv megrendelhető a közzétett e-mail címen.

Vállalok közép és emelt szintű érettségire felkészítést, korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést (minden korosztály számára), tolmácsolást és fordítást.